Normes de seguretat obligatories

En tot moment s’hauran de seguir les indicacions del monitor/a.

 • Els menors de 16 anys, necesitaran autorització paterna/materna o tutor/a.
 • El/la client/a comprèn que és obligatori portar la màscara posada dins del terreny de joc durant tota la partida. Una vegada eliminat s’ha de continuar amb ella posada fins a sortir del camp de joc. Treure’s la màscara de seguretat mentre altres persones estan jugant és molt perillós i és la seva responsabilitat portar-la sempre posada. (no portar-la dins del camp serà motiu d’expulsió de les instal·lacions).
 • No es poden sobrepasar els límits establerts per els/les monitors/es. El/la jugador/a que els sobrepassi serà eliminat.
 • Mai es pot disparar fora del camp de joc.
 • Fora del camp les marcadores hauran d’estar sempre amb el segur i el xumet posat i apuntant cap el sòl.
 • No es podrà utilitzar ni portar material aliè al paint ball durant les partides.
 • No carregar la marcadora amb boles ja utilitzades, o amb qualsevol tipus d’objectes que no siguin les boles amb les quals es proveeix a cada participant, ja que aquestes poden produir el trencament de la marcadora, sent en aquest cas responsable la persona que no hagi complert aquesta norma.
 • Està terminantment prohibit disparar a persones alienes al joc i cap amunt. (será motiu d’expulsió de les instal·lacions).
 • L’ús indegut o maltractament del material, suposarà la reposició del 100% del mateix.
 • L’organització no es fa responsable dels accidents produïts per l’incompliment d’aquestes normes, o pel terreny de joc, o pels efectes de la climatología.
 • Quan algú dispari en la màscara d’un altre jugador, estarà fora de joc. El jugador que hagi estat disparat no podrà netejar la màscara dins del camp de joc. Haurà de sortir a la zona segura i allà netejar-la amb el material adecuat.
 • Sota  cap circumstància es traurà la màscara dins del camp de joc.

 

No s’acceptaran a persones que inclompeixin el següent:

 • Comportament inadequat cap als altres jugadors, monitors, personal, àrbitres, etc.
 • Clients conflictius, o que busquin el contacte físic intencionat amb altres jugadors, monitors, etc.
 • Boles de paint ball comprades a un altre lloc o qualsevol element punxant o perillós.

 

Tot participant en l’activitat de pain ball manifesta expressament que:

 • Ha llegit o ha estat informat i accepta complir les regles del joc de les partides de paint ball organitzades, així com les normes de seguretat obligatòries esmentades anteriorment, assumint les conseqüències i/o responsabilitats pel seu incompliment.
 • Coneix i assumeix els posibles riscos de lesions derivades del joc del paint ball i/o de l’equipament requerit per la seva participació.
 • Accepta la cessió d’ús de les marcadores i la resta de materials/equips i assumeix plenament les conseqüències derivades de la seva participació i actes realitzats, fins i tot negligents, tan aconsegueixo mateix com a tercers.

 

Així mateix, s’adverteix que el paint ball és una activitat que comporta fer exercici físic, per la qual cosa les persones que per salut tinguin alguna limitació física, han de consultar amb el seu metge abans de realitzar aquesta activitat.